Wat doet een Professional Organizer?

Een Professional Organizer helpt je weer grip op zaken te krijgen.

Een professional organizer is een specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord. Een professional organizer begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in ruimte en tijd. Op de werkvloer is de professional organizer de coach voor het creëren van overzicht op tijd en taken, werkprocessen, digitale en papieren informatie en de fysieke werkruimte.

 

Waarom Jacqueline Alberts Professional Organizer inschakelen?

Soms ontbreekt het overzicht en loop je thuis of op je werk vast. Dan heb je net dat zetje in de goede richting nodig. Jacqueline Alberts Professional Organizer kan je daarbij helpen. Door middel van maatwerk en het aanleren van organisatievaardigheden, help ik je weer grip te krijgen op je spullen, je (financiële) administratie, je documenten, je e-mail, je agenda of je taken. 

Mijn werkzaamheden als professional organizer zijn erop gericht om blijvende gedragsveranderingen te realiseren. De structuur en het overzicht die ik als professional organizer aanbied zijn niet het doel, maar het middel om deze veranderingen te verwerkelijken.